Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Amdanom ni

Mae Elevate yn darparu cyrsiau sydd wedi’u cynllunio i weddu i anghenion y busnes a’i weithwyr.

Mae pob cwrs wedi ei achredu gan Brifysgol Bangor neu Glyndŵr a gall cyfrannu at gymwysterau pellach.

Pwy allwn ni eu cefnogi?

Os ydych yn fusnes preifat neu drydydd sector, wedi’ch lleoli yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd, gallwn ddarparu mynediad i gyrsiau byr i chi wedi’u hariannu’n llawn mewn arweinyddiaeth a rheolaeth.

Gallem gefnogi busnesau sector preifat o unrhyw faint - o’r hunan cyflogedig i gwmnïau mawr.

Pam Elevate?

Gall arweinwyr a rheolwyr da gwella perfformiad busnes a’i helpu i fod yn fwy cynhaliol yn y tymor hir.

Y Buddion

Mae cymryd rhan yn y rhaglen Elevate yn cynnig nifer o fuddion i’r gweithwyr ac i’r busnes.

Y buddion i gyflogwyr

 • Mae buddsoddi yn natblygiad eich staff yn golygu gweithlu mwy hyderus ac wedi’u hysgogi’n fwy a all arwain at gynnydd mewn cynhyrchiant a thwf busnes
 • Gellir addasu cyrsiau i weddu i anghenion eich busnes ac maent wedi’u cynllunio i gael cynnyrch ymarferol
 • Cyrsiau byr y gellir eu cyflenwi’n lleol er mwyn gostwng i’r eithaf yr amser mae’n rhaid i’r staff ei dreulio i ffwrdd o’r gweithle
 • Mae busnesau sydd â rheolwyr ac arweinwyr effeithiol yn llawer mwy tebygol o fod yn gynaliadwy a chael llwyddiant yn y tymor hir
 • Gall busnesau sy’n gymwys gael mynediad i gyrsiau sydd wedi’u cyllido’n llawn

Y buddion i weithwyr

 • Datblygu sgiliau newydd, mwy o hyder ac ysgogiad
 • Cynnydd yn eich gallu i ymdrin ag amgylchedd gwaith sy’n newid yn gyflym ac sy’n gynyddol gystadleuol
 • Cyrsiau hyblyg sydd â chymwysiadau ymarferol ac a gyflenwir yn lleol
 • Cefnogaeth gan gymheiriaid a darlithwyr profiadol
 • Mynediad i ddysgu pellach. Mae’r holl gyrsiau yn achrededig gan Brifysgol Bangor neu Brifysgol Glyndŵr a gallant gyfrannu tuag at gymwysterau pellach
 • Gall staff sy’n gymwys gael mynediad ar y cyrsiau a gyllidir yn llawn

Gwella eich sgiliau a'ch canlyniadau busnes ( lawrlwytho pdf)

Site footer