Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Busnesau Lleol yn Dathlu Llwyddiant gydag Elevate Cymru

Cafodd nifer o bobl fusnes leol
dystysgrifau cyflawniad gan yr Is-Ganghellor mewn seremoni gyflwyno a gynhaliwyd yn ddiweddar.

Roedd yr unigolion hyn i gyd wedi cymryd rhan yn y project Elevate, rhaglen ddysgu yn y gwaith a gefnogwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ac sydd wedi’i leoli yn yr Ysgol Dysgu Gydol Oes.

Gan weithio mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai, mae’r project wedi cynnal nifer o gyrsiau byr, achrededig i fusnesau ar draws gogledd Cymru. Mae’r rhaglen yn annog datblygiad proffesiynol ar bob lefel, a bu’r digwyddiad yn gyfle i longyfarch cyfranogwyr ac i ddathlu llwyddiant y project. Roedd yn bleser gan y bobl fusnes leol dderbyn eu tystysgrifau gan yr Is-Ganghellor, a ddisgrifiodd Elevate fel “llwyddiant ysgubol”.

Meddai Sandra Begley, Cydlynydd Academaidd, “Yr hyn sydd mor galonogol yw ei bod yn amlwg fod y cyfranogwyr wedi cael budd o fynd ar y cyrsiau hyn. Mae’r mwyafrif llethol wedi cwblhau dau gwrs neu fwy, a llawer o’r rhai fu’n bresennol wedi cofrestru ar gyfer mwy o ddysgu, yn cynnwys cyrsiau gradd a meistr.”

Meddai Cydlynydd y Project, Nia Morgan, “Mae Elevate wedi pwysleisio’r awch a geir am gyrsiau sy’n cyfuno manwl gywirdeb academaidd â defnydd ymarferol. Buom mor ffodus â gweithio gyda rhai tiwtoriaid dawnus, ac mae Elevate wedi dangos y rhan bwysig a chwaraeir gan y Brifysgol wrth gefnogi’r gymuned fusnes leol.”

Site footer