Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Tystebau Cleientiaid

Isod ceir rhai o'r sylwadau cadarnhaol a gawsom gan ein cyfranogwyr y cwrs. Os ydych chi wedi mynychu un o'n cyrsiau, dywedwch wrthym am y profiad - byddem wrth ein bodd i glywed eich adborth.

 

“Roedd tiwtoriaid Elevate mor gefnogol a gwnaeth hyn argraff fawr arnaf a’u parodrwydd i gadw mewn cysylltiad, hyd yn oed i’r graddau ar adegau, y tu allan i oriau swyddfa a dros y Sul. Fedra’i ddim siarad yn rhy uchel amdanyn nhw – maent yn dangos mewn gwirionedd pa mor ymroddgar ydynt i wneud iddo weithio.”   

Natalie Wood, Letterbox

Mynychodd Natalie y cyrsiau Elevate canlynol: Rheolaeth a Pherfformiad Effeithiol, Rheolwr Modern a Hanfodion AD

“Alla i wir ddim gorbwysleisio pa mor werthfawr oedd y cyrsiau i mi. Yn ogystal ag addysgu llawer o sgiliau ymarferol newydd i mi, fel sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, creu deunyddiau marchnata gan ddefnyddio Photoshop, a hyd yn oed creu fy ngwefan eFasnach fy hun, rhoddodd y cwrs ‘ofod’ i mi bob wythnos i edrych yn wirioneddol feirniadol ar yr hyn roeddwn yn ei wneud ac i gynllunio fy strategaeth fusnes yn iawn. Roeddwn wedi defnyddio ychydig ar y cyfryngau cymdeithasol cyn mynd ar y cwrs ond rŵan mae gennyf llawer gwell syniad sut i wneud defnydd ohono mewn dull pwrpasol i gael gwell effaith. Mae wedi fy ngalluogi i lansio busnes cynnyrch lleol mewn dull nad oedd wedi ei ddefnyddio yn y maes hwn o’r blaen, ac wedi sicrhau fod yna droedle arbennig iddo yn y farchnad sy’n bodoli.

Mae ‘na lawer o ‘cymorth busnes’ allan yn fan ‘na sydd naill ai wedi’i lastwreiddio neu’n hynod o gyffredinol, a ddim wir yn ‘gweddu’ i fusnesau go iawn. Mae cyrsiau Elevate wedi eu cynllunio i ffitio o amgylch y busnes yn hytrach nag i’r gwrthwyneb, ac mae’r tiwtoriaid yn brofiadol ac yn ddigon hyblyg i gynghori ynglŷn ag amrywiaeth eang iawn o fentrau.”

Rosie Kressman, Freshbocs

Mynychodd Rosie y cyrsiau Elevate canlynol: Cyflwyniad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Gweledol: Delweddu Digidol

“Mae’r hyn a ddysgais ar y cyrsiau wedi bod yn wirioneddol ddefnyddiol wrth farchnata Crest. Mae gen i agwedd newydd tuag at hysbysebu ac mae’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi dod yn fwy seiliedig ar y gymuned, a rŵan mae gennym strategaeth marchnata integredig deinamig a hyblyg a ddefnyddir yn rheolaidd.”

Anna Hughes, Crest Co-operative

Mynychodd Anna y cyrsiau Elevate canlynol: Cyfathrebiadau Marchnata Integredig, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Gweledol: Delweddu Digidol

“Diolch yn fawr iawn i chi am gwrs rhagorol – mae wedi bod fel y wawr yn torri i mi ac rwyf yn teimlo’n gyffrous iawn am y cwrs nesa. Fe fydd y rhain yn gwneud gwahaniaeth mawr i’m gyrfa Artistig”

Carys Hughes

Mynychodd Carys y cyrsiau Elevate canlynol: Sgiliau Hwyluso Artist, Arferion Proffesiynol i’r Diwydiannau Creadigol

“Telir yn llawn am y cyrsiau hyn ond hyd yn oed pe buaswn wedi talu miloedd, mi fyddwn wedi bod yn fodlon am fod gennyf rŵan y sgiliau i reoli ein gweithrediadau ar-lein. Fel cwmni bach, os ydych yn gwneud buddsoddiad mewn amser mae’n rhaid i chi wybod y byddwch yn medi’r gwobrau. Yn ystod y cyfnod a dreuliais ar gyrsiau Elevate Cymru roeddwn yn gallu gwneud gwaith ymarferol i ddatblygu ein presenoldeb ar y we, ac mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth ar unwaith.”

Carol Michael, Superfix

Mynychodd Carol y cyrsiau Elevate canlynol: Cyflwyniad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Gweledol: Delweddu Digidol.

 

 

Site footer