Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Ein Cleientiaid

Rheolwr Gwerthiant Tristian Greenfield, Bragdy’r Gogarth

Rhaglen Hyfforddi Rheolwyr

Gyda symudiad i adeiladau mwy ar ddigwydd a teithiau newydd o gwmpas y bragdy ar y gorwel, mae’n addo bod yn haf prysur ond cyffrous i Fragdy’r Gogarth. I baratoi ar gyfer y datblygiadau newydd mae’r Rheolwr Gwerthiant, Tristian Greenfield yn elwa o raglen hyfforddi rheolwyr Elevate y Gogledd wrth i staff newydd gael eu cyflogi yn y broses ehangu. I ddarllen mwy ....

Carys Anne Hughes, Artist a Cherflunydd Cain

Fe fynychodd Carys Anne gyrsiau ‘Sgiliau Hwyluso Artist’ Elevate ac ‘Arferion Proffesiynol’.

Mae gan Carys Anne Hughes, artist a cherflunydd cain, lawer i edrych ymlaen ato ar hyn o bryd.  Mae’n falch ei bod yn symud i ofod stiwdio newydd ym Mae Colwyn ac mae’r cyrsiau diweddar y gwnaeth eu cwblhau gydag Elevate wedi rhoi cyfleoedd newydd iddi nad oedd yn flaenorol yn credu eu bod yn bosib.  Drwy’r hyfforddiant mae Carys Anne wedi dod i ddeall y gall ei chreadigrwydd fel artist gael ei ategu drwy ennill y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gynnal busnes bach llwyddiannus.  Darllenwch mwy ...

Anna Hughes, Crest Co-operative Ltd

Anna Hughes, Rheolwr Marchnata, fynychu cyrsiau mewn Marchnata Gweledol,  Cyfathrebu Marchnata Integredig a Chyfryngau Cymdeithasol.

Anna Hughes, Rheolwr Marchnata yn Crest Co-operative Ltd, fynychu cyrsiau rhad ac am ddim Elevate mewn Marchnata Gweledol, Cyfathrebu Marchnata Integredig a Chyfryngau Cymdeithasol.  Enillodd sgiliau yn seiliedig ar waith gwirioneddol ddefnyddiol ac mae rŵan yn eu rhoi ar waith yn ddyddiol. 

Mwy ...

Rosie Kressman, Fresh Bocs

Cyflwyniad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Gweledol: Delweddau Digidol

Mae Fresh Bocs siop sy’n seiliedig ar y we, yn gwerthu cynnyrch ffres, wedi ei dyfu’n lleol, sydd â chynnyrch gyda tharddiad moesol, newydd ei lansio.  Yn gyfredol mae tua 200 o gynnyrch ar y safle a rhan o atyniad y gwasanaeth a gynigir yw trosglwyddo’r cynnyrch yn rhad ac am ddim ym Mangor a lleoliadau yn y cyffiniau.  Syniad  Rosie Kressman yw’r fenter hon a ysbrydolwyd, i ddechrau, gan safon y cynhyrchwyr lleol yng Ngogledd Cymru ac ansawdd eu cynnyrch.  

Mwy ...

Kevin Stables, Breuddwydion America Ladin

Mae Kevin wedi cwblhau pedwar cwrs Elevate gan gynnwys dau gwrs cyfryngau cymdeithasol, cwrs marchnata gweledol a chwrs MS Office Skills.

Tra mae dim ond breuddwydion am greu busnes yn seiliedig ar ein diddordeb y gall y rhan fwyaf ohonom ei wneud, mae Kevin Stables wedi troi ei freuddwyd yn realaeth. Yn 2013 fe wnaeth Kevin a’i bartner busnes o Periw lansio Latin America Dreams, cwmni teithio sy’n arbenigo mewn gwyliau pwrpasol yn Ne America. Mae’r busnes yn tynnu ar gefndir Kevin mewn twristiaeth, ei brofiad o fyw yn Ne America a’i frwdfrydedd am y rhanbarth.

Mwy ...

Site footer