Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Tristian Greenfield, Bragdy’r Gogarth

Mae Tristian Greenfield yn elwa o raglen hyfforddi rheolwyr Elevate y Gogledd.

Gyda symudiad i adeiladau mwy ar ddigwydd a teithiau newydd o gwmpas y bragdy ar y gorwel, mae’n addo bod yn haf prysur ond cyffrous i Fragdy’r Gogarth. I baratoi ar gyfer y datblygiadau newydd mae’r Rheolwr Gwerthiant, Tristian Greenfield yn elwa o raglen hyfforddi rheolwyr Elevate y Gogledd wrth i staff newydd gael eu cyflogi yn y broses ehangu.

Wedi ei sefydlu ym mis Tachwedd  2005, mae Bragdy’r Gogarth ar hyn o bryd wedi’i leoli yng Nglan Conwy ond bydd yn symud i Stryd Builder yn Llandudno sy’n  rhoi gwell lle i fusnes sy’n tyfu ac sydd â chynlluniau mawr at y dyfodol. Mae’r adeiladau newydd i fod i agor ddiwedd mis Hydref, gyda theithiau o gwmpas y bragdy yn dechrau yn gynnar ym mis Tachwedd. Cyflogir bragwr cynorthwyol ym mis Medi ac ail yrrwr cyflenwi, gyda fan newydd ym mis Ionawr, gyda’r rhagolygon o swyddi newydd pellach i ddilyn. Mynychodd Tristan y cyrsiau adnoddau dynol/ rheoli Elevate er mwyn esmwytho’r broses recriwtio a mireinio arferion rheolaeth. O’u canfod yn amhrisiadwy, mae’n awyddus i ganmol rhinweddau’r cynllun: 

“Bydd yr hyn a ddysgais yn ddefnyddiol iawn ac roedd yn amhosibl i mi ganmol digon ar yr hyfforddiant. Er ein bod yn ceisio creu awyrgylch deuluol, rydym hefyd yn amcanu at fod yn gyfoes iawn yn y ffordd rydym yn gweithio a rhoddodd y cyrsiau gyfle i mi hogi fy sgiliau rheoli gyda’r bwriad o symud ymlaen mewn ffordd ddeinamig.”  

Yn brif gynhyrchydd cwrw go iawn a lager, mae gan Fragdy’r Gogarth enw da cynyddol fel un o brif fragdai’r ardal, gyda’i gwrw bellach yn cael ei stocio  mewn rhai o dafarndai, tai bwyta a’r gwestai gorau yng Ngogledd Cymru. Gellid priodoli, serch hynny, nid rhan bach o’i lwyddiant i egwyddorion cyntaf  defnyddio cynhwysion naturiol a dulliau bragu traddodiadol i fragu cwrw y maent yn falch o’i gynhyrchu, tra’n cael ei adnabod fel cwmni gonest  a dymunol i weithio gyda nhw.

Gwnaeth hyfforddiant busnes Elevate y fath argraff ar Tristian nes iddo ymuno â chwrs Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol sy’n dechrau ym mis Medi, gyda Chyfarwyddwr Rheoli’r Bragdy, Jonathan Hughes yn dilyn ei esiampl, yn awyddus i fynychu cwrs mis Ionawr.  Drwy wneud hyn mae Tristan yn gobeithio gallu rhoi cyhoeddusrwydd i’r cwmni a thrafod ei ddatblygiad mewn amser go iawn. Dywed:  

“O gofio’r hyn a enillais drwy’r hyfforddiant  blaenorol, mae gen i obeithion uchel am y cwrs newydd ac rydw i’n edrych ymlaen ato. Mae gen i bopeth i’w ennill drwy edrych yn ddyfnach i gyfryngau marchnata digidol  er mwyn rhoi gwell mewnwelediad i ni. Mae mwy i’w ddysgu bob amser.”

Gyda’r symud i adeiladau newydd ar y ffordd, teithiau newydd o gwmpas y bragdy wedi eu trefnu, a mwy o fuddion o raglen hyfforddi gwych yn yr arfaeth, ni allai dyfodol Bragdy’r Gogarth fod yn fwy disglair.   

www.greatormebrewery.co.uk

Site footer