Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Breuddwydion America Ladin Kevin Stables

Mae Kevin wedi cwblhau pedwar cwrs Elevate gan gynnwys dau gwrs cyfryngau cymdeithasol, cwrs marchnata gweledol a chwrs MS Office Skills.

Tra mae dim ond breuddwydion am greu busnes yn seiliedig ar ein diddordeb y gall y rhan fwyaf ohonom ei wneud, mae Kevin Stables wedi troi ei freuddwyd yn realaeth. Yn 2013 fe wnaeth Kevin a’i bartner busnes o Periw lansio Latin America Dreams, cwmni teithio sy’n arbenigo mewn gwyliau pwrpasol yn Ne America. Mae’r busnes yn tynnu ar gefndir Kevin mewn twristiaeth, ei brofiad o fyw yn Ne America a’i frwdfrydedd am y rhanbarth.

“Roeddwn eisiau rhannu  fy nghariad at Dde America gydag eraill. Mae fy mhartner busnes o Periw yn wreiddiol ac fe dreuliais nifer o flynyddoedd yn Ne America ac o ganlyniad rydym  yn deall y diwylliant, y tirwedd, y bwyd a’r bobl. Ein hamcan yw dal y gorau o’r cyfandir ar bob trip a drefnwn. Rydym hefyd yn sicrhau ein bod yn defnyddio cyflenwyr lleol er mwyn i’r arian fynd i’r economi lleol.” 

 Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae Kevin wedi cwblhau pedwar cwrs Elevate gan gynnwys dau gwrs cyfryngau cymdeithasol, cwrs marchnata gweledol a chwrs MS Office Skills.

“Fe ddaeth cyrsiau Elevate ar yr union amser iawn i mi.  Roeddwn yn sefydlu fy musnes ac roedd yn angenrheidiol cael presenoldeb cryf ar-lein. Fe wnaeth y cyrsiau fy helpu i wneud hyn a gyda chymorth Elevate rwyf wedi gallu creu’r wefan a’r presenoldeb yn y cyfryngau cymdeithasol roedd ei angen arnaf i’m busnes dyfu,” meddai Kevin.

 “Rwyf hefyd wedi elwa o ryngweithio. Rwyf wedi dysgu llawer gan berchnogion busnesau eraill a gweithwyr proffesiynol sydd wedi mynychu’r cyrsiau ac rwyf wir wedi gwerthfawrogi’r adborth adeiladol gan ddarlithwyr sydd wedi cymryd diddordeb go iawn yn fy musnes,” meddai.

Tra mae Kevin nawr wedi cwblhau y nifer uchaf bosibl o gredydau Elevate mae’n dal i fynychu digwyddiadau diweddaru sy’n cael eu trefnu ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan mewn cyrsiau cyfryngau cymdeithasol. Mae’r sesiynau’n darparu gwybodaeth ar y datblygiadau diweddaraf  yn y cyfryngau cymdeithasol a sut y gall busnesau gynnwys y rhain yn eu gweithgareddau marchnata.

Am fwy o wybodaeth am Latin American Dreams ewch i www.latinamericandreams.co.uk

Site footer