Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cyrsiau

Mae ein cyrsiau yn cael eu cynllunio i gyd-fynd ag anghenion y busnes a'i weithwyr, gyda phwyslais ar ddarparu allbynnau ymarferol y gellir eu rhoi ar waith ar unwaith.

Mae pob un o'n cyrsiau yn cael eu hachredu gan Brifysol Bangor a gellir ei ddefnyddio i gyfrannu tuag at ddysgu pellach. Bydd y modiwlau a gyflwynir ar lefel israddedig (lefelau 4 a 5).

Er mwyn ymgymryd ag unrhyw un o'r modiwlau nid oes angen i feddu ar gymhwyster sy'n bodoli eisoes. Bydd anghenion pob cyfranogwr yn cael ei asesu a darperir cefnogaeth briodol i sicrhau y gall pob unigolyn gwblhau'r gwaith sydd ei angen i gyflawni'r asesiad modiwl. Gall uchafswm o 60 credyd cael ei gyflawni gan bob cyfranogwr.

Erbyn hyn mae holl gyrsiau Elevate wedi eu gwblhau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd dysgu pellach ym Mhrifysgol Bangor, cysylltwch â'r Ysgol Dysgu Gydol Oes ar ll@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382475. Diolch i’n cyfranogwyr cwrs, eu cyflogwyr a'n tiwtoriaid am wneud y prosiect mor llwyddiannus.

Site footer