Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Croeso

Erbyn hyn mae holl gyrsiau Elevate wedi gorffen.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd dysgu pellach ym Mhrifysgol Bangor, cysylltwch â'r Ysgol Dysgu Gydol Oes ar ll@bangor.ac.uk neu ffoniwch 01248 382118. Diolch i’n cyfranogwyr cwrs, eu cyflogwyr a'n tiwtoriaid am wneud y prosiect mor llwyddiannus.

Mae Elevate Cymru yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith Cymru gyfan. Yng Ngogledd Cymru arweinir y rhaglen gan Brifysgol Bangor mewn partneriaeth â Grŵp Llandrillo Menai.

Gallem ddarparu mynediad i amrywiaeth o gyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth sydd wedi’u hariannu’n llawn* i fusnesau sector preifat sydd wedi ei leoli yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych.

Cefnogir y rhaglen gan gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru ac mae wedi’i chynllunio i alluogi cyflogwyr i gryfhau perfformiad eu cwmnïoedd drwy wella lefel sgiliau a galluoedd arwain eu gweithwyr.

* Os ydych yn gwmni preifat neu drydydd sector wedi’ch lleoli yn ardaloedd cydgyfeirio Cymru (yng Ngogledd Cymru mae hyn yn cynnwys Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych); neu’n weithiwr cyflogedig sydd naill ai’n byw neu’n gweithio yn yr ardaloedd cydgyfeirio, yna mae’r cymorth a geir gan y rhaglen naill ai wedi’i ariannu’n llawn neu wedi’i ariannu’n rhannol (yn ddarostyngedig i amodau).

Site footer